لوپت
لوپت
اشپیتز کراس یک ساله خیلی باهوش

توضیحات آگهی

***واگذار شد***

شماره تماس برای این آگهی: 09121838789
اشپیتز سفید نر
باهوش و اجتماعی
عقیم نشده
به خانواده یا زوج متعهد که سابقه نگهداری سگ داشته باشند واگذار میشود.
به علت رسیدگی به سالمند زمان لازم ندارم