لوپت
شماره آگهی: 2680
لوپت

توضیحات آگهی

واگذاری به خانواده یا خانم “با سابقه نگهداری گربه”
با تمام وسایل به شرط تکمیل فرم تعهد و ارسال هفتگی عکس و فیلم.
واگذاری به دلیل مهاجرت دائم.