لوپت
لوپت
گربه سه ماهه ماده با وسایل رایگان

توضیحات آگهی

***واگذار شد***

شماره تماس برای این آگهی:09309091570
این گربه سه ماهشه با فرم تعهد و عکس کارت ملی واگذار میشه
متاسفانه شرایط نگهداری ندارم