لوپت
لوپت

توضیحات آگهی

۲ عدد توله سگ را من از کسی‌گرفتم متاسفانه شرایط نگهداری ندارم

دلیل واگزاری

شرایط نامناسب