گلدن رتریور با بچه

گلدن رتریور، پرستار بچه‌ها

سگ‌ها از گذشته‌های خیلی دور، بهترین یاوران انسان‌ها بوده اند، آنها تنها موجوداتی هستند که شما را از خودشان بیشتر دوست دارند و در وفاداری و فداکاری، نظیر ندارند، جزو باهوش‌ترین حیوانات این کره خاکی هستند، موجودات انعطاف‌پذیر و دوست‌داشتنی‌ای که قرن‌ها به انسان‌ها به شیوه‌های مختلف و در زمینه‌های گوناگون، خدمت کرده اند.

ادامه مطلب