آیا گربه ها اجتماعی هستند؟

آیا گربه ها اجتماعی هستند؟

آیا گربه ها اجتماعی هستند؟ در نبرد همیشگی بر سر سگ ها و گربه ها، یک برنده آشکار روابط عمومی وجود دارد. سگ ها بهترین دوست انسان هستن...

ادامه مطلب

۱۰ نمونه از محبوب ترین گربه ها

10 نمونه از محبوب ترین گربه ها درمیان سرپرستان انجمن طرفداران گربه،بزرگترین مرکز ثبت گربه های شجره نامه ای در جهان، اعلام کرده است که ...

ادامه مطلب