درمان بیماری های روحی با حیوانات

درمان بیماری های روحی با حیوانات

درمان بیماری های روحی با حیوانات یک تعامل هدایت شده بین یک فرد و یک حیوان آموزش دیده است. همچنین شامل نگهدارنده حیوان می شود. هدف از در...

ادامه مطلب